TrädfällningDet är viktigt att du planerar trädfällningen mycket noggrant. Träden ska fällas på ett säkert sätt och i den riktning som du vill att de ska falla. En genomtänkt trädfällning underlättar också det fortsatta arbetet. Det som först och främst påverkar trädfällningen är om det finns stora hinder inom området som luftledningar, vägar och byggnader eller liknande. Placera ut varningsskyltar om du vet att skogsområdet korsas av en väg eller att många personer dagligen passerar genom området.

Fällriktning


De flesta träd har en naturlig fällriktning. Den påverkas av trädets lutning, form och vindriktning. Om du är osäker på trädets lutning så gå en bit från trädet och kolla med ett lod. Till en viss gräns går det att tvinga träd att falla mot den naturliga fällriktningen, men det är alltid till priset av ökade risker och fysisk ansträngning. Svaga träd, t.ex. torrträd eller träd med röta, bör alltid fällas i lättaste riktningen.

Titta på trädet före trädfällningen!


Är trädet friskt, har död topp eller grenar som kan falla ner så krävs särskild försiktighet vid trädfällningen. Fäll alltid träd med svag ved i den lättaste fällriktningen.

Ta bort bort hindrande småträd, se ut reträttvägen, som ska vara snett bakåt. Kvista hindrande grenar på stammen med svärdet på baksidan av stammen, uppifrån och ner. Såga inte över axelhöjd vilket då är en säkerhetsrisk.

Skapa ett bra gångjärn, brytmånen


Grunden för en säker trädfällning med precision är en bra brytmån som blir ett gångjärn som trädet ska vika sig över. Brytmånen skall ha tillräcklig längd och vara lagom bredd. En regel för brytmånen är att längden ska vara minst 80 % av trädets diameter i brösthöjd och bredden 10 % av trädets diameter i brösthöjd. På träd grövre än 30 cm räcker det med ca 3 cm brytmån.

En onödigt bred brytmån gör att trädfällningen går tungt och man får då en sämre gångjärnseffekt, vilket medför att trädet inte böjer sig fint. En för smal brytmån är ändå sämre då det finns risk att brytmånen brister och trädet faller okontrollerat. Såga inte djupare in i stammen än vad som är nödvändigt för att brytmånen ska bli tillräckligt lång. Kilar och brytjärn ger bäst effekt om ”hävarmen” fram till brytmånen är lång.

Trädfällning vid röta


Träd med röta eller andra defekter i veden kan behöva lite bredare brytmån för att den ska vara tillräckligt stark trots att den delvis består av rutten ved. För att gångjärnet ska styra trädet bra ska vinkeln i öppningen vara stor. Med liten vinkel kommer brytmånen att slitas av tidigt i fallet och trädet att falla fritt. Om vinkeln är 90 grader kan brytmånen styra trädet och hålla hela vägen till marken. En tumregel är att vinkeln ska vara minst 70 grader för säker trädfällning vid plan mark.

Motorsågskörkort


Sedan 2012 är det obligatoriskt för näringsidkare att ha genomgått ett prov för motorsågskörkort. Väljer ni att anlita en firma som hjälper er att fälla träd så kontrollera att de genomgått provet, utbildningen för motorsågskörkortet.